Vervoer komt echt terug

‘Als schippers niet betaald krijgen wat ze vragen, hebben de bevrachters het gedaan. Maar dat is natuurlijk niet zo…’, verzucht Frank Smit van het gelijknamig bevrachtingskantoor in Rotterdam en vicevoorzitter van de Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke dienstverleners in de Binnenvaart (VSLB). ‘Geen paniek. We moeten met z’n allen ons zelfvertrouwen bewaren. Dat vervoer komt echt terug’, reageert voorzitter Martin van Dijk op de huidige onzekerheid in de vrachtenmarkt.

De belangrijkste oorzaak ligt in problemen met het financiële stelsel, benadrukken beide VSLB-bestuurders. De economie vertraagt, de volumes nemen af, bedrijven hebben tijdelijk moeite met de financiering, maar op de langere termijn kent de binnenvaart alleen maar voordelen. ‘Je moet het uitzitten en hopen dat je voldoende vet op de botten hebt’, redeneert Smit. ‘Als een schipper geen werk meer heeft, is het voor ons ook over. Wij hebben net zo min belang bij lage vrachten. We proberen ze nu weer op niveau te krijgen. Ook een schipper moet z’n bestaansmogelijkheid houden.’ Van Dijk vult aan: ‘De markt is gebaat bij duurzaamheid en continuïteit. Prijsvoordeel is maar van korte duur.’

Bron: Schuttevaer, 25-02-2009;