Vervoer over de weg in haven Gent op laagste peil ooit

  • binnenland

Bij de bedrijven van de Gentse haven worden goederen via zeeschepen aan- en afgevoerd. Een groot deel daarvan wordt naar en van het achterland vervoerd. Het aandeel van transport van deze goederen over de weg neemt verder af tot 34% en was nog nooit zo laag.

Het vervoer via binnenvaart blijft toenemen. In 2016 wordt daarmee met een aandeel van 55% voor het tweede jaar op rij zelfs een record geboekt. Dat blijkt uit het onderzoek van het Havenbedrijf Gent naar het gebruik van alle vervoersmogelijkheden naar en vanuit het achterland in 2016.

Aandeel wegvervoer neemt verder af
Het vervoer van en naar het achterland over de weg komt op een aandeel van 34%. Dit is 6% minder dan in 2010. Ook in vervoerde tonnen (11,9 miljoen ton) is dit het laagste aandeel ooit. Hiermee duikt dit aandeel voor het eerst onder het door het Havenbedrijf nagestreefde cijfer van 35%.

Nieuw record voor binnenvaart
Het vervoer van en naar het achterland via binnenvaart boekt een nieuw record: de binnenvaart neemt met een aandeel van 55% meer dan de helft van het totale achterlandverkeer in. Sedert 2010 is dit een toename met haast 5%. Ook in het aantal vervoerde tonnages is dit (bijna) het beste jaar.

Het Havenbedrijf wil het gebruik van het binnenschip als duurzame transportoplossing blijven stimuleren, wat aansluit bij het beleid van Vlaanderen en Europa. Het Havenbedrijf doet dat onder andere door te investeren in aangepaste infrastructuur zoals nieuwe kaaimuren bouwen, het verlengen van aanlegsteigers en het aanmeren van binnenvaartschepen in dokken veiliger maken.

Aandeel spoor daalt lichtjes, tonnages op hoogste peil
Het aandeel spoorvervoer tussen het achterland en de haven daalt lichtjes. Het spoor neemt een aandeel van 11% (-1%) in. In vervoerde tonnen wordt de kaap van de 5 miljoen ton voor het eerst overschreden. Ook hier dus een nieuw record.

Inzetten op duurzaam vervoer
Het Havenbedrijf Gent zet in op de verduurzaming van het goederenverkeer met het achterland. Tegen 2020 streeft het Havenbedrijf 15% vervoer over het spoor na en een aandeel van 35% over de weg. De beoogde 50% via binnenvaart werd in 2016 voor de vijfde maal overschreden. In 2016 ging het wegvervoer voor het eerst onder het vooropgestelde aandeel van 35%.

Jaarlijks onderzoek naar vervoersmogelijkheden
Het Havenbedrijf Gent onderzoekt jaarlijks hoe goederen naar de bedrijven in de haven worden aan- en afgevoerd vanuit en naar het achterland. Is dat via het spoor, met binnenvaartschepen of met vrachtwagens over de weg? Het Havenbedrijf Gent brengt zo het verkeer in kaart van de bedrijven met maritieme watergebonden activiteiten die jaarlijks minstens 20.000 ton goederenoverslag in de haven registreren. De recentste cijfers gaan over het jaar 2016.

Multimodale haven
De haven van Gent is door haar ligging in West-Europa en haar infrastructuur een multimodale haven. Goederen die de haven binnenkomen, worden verder vervoerd met zeeschepen, binnenschepen, per trein, per truck en zelfs per pijpleiding. Die mix van mogelijkheden is een sterke troef.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten