Verzoek herhaalde opening Ketelbrug

Het Watersportverbond heeft er, samen met de belangenorganisaties voor het watersportbedrijfsleven, de chartervaart en de beroepsvaart, op aangedrongen bij Rijkswaterstaat om de Ketelbrug nog een aantal keer te openen voor de scheepvaart.

Na het ongeluk van zondag 4 oktober is de brug voor onderzoek gestremd. Afgelopen vrijdag was er een eenmalige opening. Zo’n 100 schepen hebben daar gebruik van gemaakt. Door extra begeleiding is dat zonder problemen voor het weg- en het scheepvaartverkeer verlopen.

Het Watersportverbond wil dat Rijkswaterstaat meer openingen van de Ketelbrug organiseert. Voor heel veel schepen, zoals bruine vloot of grote toerzeilschepen die hun mast niet kunnen strijken, is namelijk geen alternatieve route beschikbaar.

Komende week is de herfstvakantie; veel watersporters zullen dan nog een vaartocht willen gaan maken of deze dagen gebruiken om hun boot naar de winterstalling te brengen. Ook charterschepen uit bijvoorbeeld Kampen zullen dan willen uitvaren met hun gasten.

Het Watersportverbond signaleert dan ook dat er grote behoefte is aan meer openingen de komende weken. Ook de HISWA Vereniging als brancheorganisatie van het watersportbedrijfsleven, de belangenorganisatie van de chartervaart BBZ en Koninklijke Schuttevaer namens de beroepsvaart dringen aan op meer openingen.

De ervaring van afgelopen vrijdag leert dat het ook goed mogelijk is. “Het kan niet zo zijn dat een brug in zo’n belangrijk vaargebied zo lang volledig gestremd is,” aldus Frank Jibben, districtsconsulent van het Watersportverbond voor het IJsselmeer.

Bron: Watersportverbond, 16-10-2009;