Verzoek veilige vaarroute Veur Lent gehonoreerd

Het verzoek van het Watersportverbond om een veilige recreatievaarroute in de Waal aan te leggen bij Nijmegen is gehoneerd door de gemeente. Dat werd duidelijk tijdens een informatieavond over het voorontwerp inrichtingsplan. Het Watersportverbond heeft in het project Ruimte voor de Waal/nevengeul Veur Lent altijd nadrukkelijk gepleit voor de realisatie van een veilige Noord-Zuid recreatievaarroute bij Lent/Nijmegen. Met suces blijkt nu.

Bron: Watersportverbond, 07-01-2010;