VIDEO: Anti-piraterij test in Dronehaven Rotterdam

Afgelopen donderdag is er in de Dronehaven van RDM in Rotterdam een test uitgevoerd met een zogenaamde lijnwerptoestel. Dat is een soort harpoen waarmee er een lijn over het water wordt geschoten die op het wateroppervlak blijft drijven zodat deze in de schroef terecht komt van de snelle rubberboten van de piraten. En zo kunnen de piraten worden tegengehouden om dichter bij het desbetreffende schip te komen. Tijdens de test hield een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam de wacht op de Nieuwe Maas. Studenten van Rotterdam Mainport Institute van Hogeschool Rotterdam hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het lijnwerptoestel.

 

Het lijnwerptoestel is van Maritime Security Alliance (MSA) en het Noorse bedrijf Restech. MSA is een samenwerking tussen productontwikkelaars uit Nederland, Denemarken, VS, VK, Zweden en Duitsland in internationale maritieme strategie)