Video: Experts over duurzame kansen

Er wordt op dit moment hard gewerkt om de offshore industrie verder te verduurzamen. Echter, liggen hier nog genoeg kansen. Wij vroegen in de Expertise Hub op MOCE2017 professionals van CSC Crewing, iPS Powerful People, MARIN en Nevesbu waar er volgens hen kansen liggen om duurzamer te werk te gaan in de industrie.