VIDEO: Kustonderzoek in Ter Heijde gestart

Van maandag 12 tot vrijdag 16 juni vinden er in Ter Heijde veldonderzoeken plaats naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur.

Dit veldonderzoek is onderdeel van een landelijk meerjarig onderzoek waarin Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties samenwerken om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van reguliere zandsuppleties op natuur op de vooroevers, de duinen en in de Waddenzee. De onderzoeken richten zich dit jaar op de ondiepe vooroevers langs de kust en starten in de provincie Zuid-Holland in Ter Heijde bij de Zandmotor.

Een week lang veldmetingen
Naar verwachting arriveert het onderzoeksschip van de Rijksrederij, De Luctor, maandag aan het eind van de ochtend in Ter Heijde. Onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR) voeren dan de hele week allerlei metingen uit. Vanaf de Luctor vissen zij tussen -10 m en -3 m diep. Op ondieper water werken zij vanaf een rubberboot. Ook vissen zij vanaf het strand met netten in het ondiepste deel van het water.

Lees ook: ‘Wat zijn de gevolgen van zandsuppleties op natuur en kust?’