VIDEO: Marinekazerne Vlissingen gesloten

Bijna een halve eeuw geleden werd de Marinekazerne Vlissingen in gebruik genomen met het hijsen van de vaderlandse vlag. Op 28 maart is de locatie gesloten. Op deze plek verrijst de komende jaren de Michiel Adriaanszoon de Ruyter-kazerne voor de mariniers. Zo blijft de eeuwenoude band tussen Vlissingen en de marine behouden.

Het kazernecomplex betekende destijds een flinke verandering. Marinepersoneel hoefde niet langer op wachtschepen te verblijven die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Vlissingse havens lagen. De marinekazerne bood onderdak aan zo’n 300 personen.

De huidige commandant van de kazerne luitenant-ter-zee der 1e klasse Eric Veldhuizen: “De kazerne was, na Den Helder, het belangrijkste steunpunt voor de marine. Met in vredestijd een verzorgende taak en een thuishaven voor het flottielje mijnbestrijdingsvaartuigen en de Duik- en Demonteergroep. In oorlogstijd ondersteunde de kazerne alle NAVO-schepen met een operationele taak op of bij de Schelde. Hiertoe was zelfs een schuilkelder gebouwd, berekend op 630 personen die er in geval van een atoomaanval ruim een week in konden verblijven.”

Van leegstand is echter nooit sprake geweest
Vanwege een terugloop in nieuwbouw en reparatie van marineschepen werden er steeds minder scheepsbemanningen gelegerd. Van leegstand is echter nooit sprake geweest. Zo fungeerde de kazerne als een uitvalsbasis voor oefeningen en andere activiteiten. Denk aan jaarlijkse herdenkingen, het gastheerschap van de Ronde van Walcheren en de startbijeenkomst van de zeiltocht Vlissingen-Chatham.

“Onze band dateert al uit de 16e eeuw”
Ook burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar refereerde bij de sluiting aan de sterke en historische band tussen zijn stad en de marine. Hij dook zelfs nog wat dieper de geschiedenis in. “Onze band dateert al uit de 16e eeuw toen er hier nog een tijdje een Prijzenhof was gevestigd. In dat Prijzenhof werd de lading van buitgemaakte schepen door de Admiraliteit aan de meestbiedende verkocht.”