VIDEO: Netelenbos van KVNR over schone scheepvaart

  • binnenland

Tineke Netelenbos voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) zegt in EenVandaag: “Als je een regel invoert, dan moet je ook handhaven. Sinds 1 januari 2015 moeten alle zeeschepen in de Noordzee op diesel varen of een wasinstallatie aan boord hebben voor het filteren van de uitstoot.”

De meeste zeeschepen varen nog steeds op bunkerolie wat de meest vervuilende brandstof is. Op dit moment is de controle en handhaving nog niet op orde voor alle landen die aan de Noord-en Oostzee liggen. Tineke Netelenbos, vertegenwoordigd de belangen van 400 rederijen in Nederland: “1% van de wereldvloot zit in Nederland, het heeft geen zin om alleen in Nederland hogere eisen te stellen voor de reders, dan vlaggen rederijen zich uit en gaan zij in België zitten” Volgens Netelenbos willen Nederlanders best schoner varen en investeren in bijvoorbeeld een wasinstallatie maar is zo’n grote investering het waard? “De reders die voorop lopen krijgen vaak de lading niet omdat zij te duur zijn. Er zou ook gekeken moeten worden naar de eigenaren van de producten, de fabrieken, de naaiateliers noem maar op” aldus Netelenbos.

Netelenbos in EenVandaag in de laatste paar minuten:

Meer… EenVandaag

Related news

List of related news articles