VIDEO: Renovatie van 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek

  • binnenland

De 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek hebben belangrijke watermanagementtaken. Ze hebben elk een sluis, een stuw, een bedieningsgebouw en een vistrap. Ze zijn opgeleverd tussen 1960 en 1970 en dus al 45-55 jaar in gebruik. Een aantal onderdelen is nu aan het einde van de technische levensduur. Daarom voert Rijkswaterstaat tussen 2016 en 2019 een renovatie uit. En daar komt veel bij kijken. 

Met de stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein kan Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en de IJssel reguleren. Het stuwcomplex bij Driel verdeelt het beschikbare rivierwater over de Nederrijn en de IJssel. De drie stuwen zorgen er samen voor dat het waterpeil voldoende hoog is voor een vlotte en veilige scheepvaart op de Nederrijn en Lek en IJssel.

Zowel bij bediening op afstand als lokaal speelt veilige communicatie tussen een operator en de scheepvaart een bedrijfskritische rol. Het nieuwe systeem bestaat uit marifonie voor communicatie met de scheepvaart, een outdoor intercomsysteem en een omroepsysteem voor publieke waarschuwingen. Alle audiocommunicatie wordt gelogd voor incidenten reconstructie via een voicelog installatie. De vastgelegde gesprekken en gespreksdata dienen tevens ter reconstructie, analyse en evaluatie van calamiteiten en incidenten.

Stuwbediening kan voortaan op afstand en lokaal
Het stuwensemble Nederrijn en Lek werd bijna zestig jaar geleden ontworpen om de waterhuishouding in het rivierengebied en het IJsselmeer te reguleren, en de bevaarbaarheid van de IJssel, Nederrijn en Lek te verbeteren. De drie complexen van het stuwensemble worden de komende jaren grootschalig gerenoveerd. Een belangrijk onderdeel van die renovatie is dat stuwbediening voortaan op afstand plaats gaat vinden, vanuit één nautische centrale. Het systeem hiervoor wordt zo uitgericht, dat de drie locaties bij een fatale netwerkstoring ook lokaal kunnen worden bediend.
Het audiocommunicatiesysteem zal in verschillende fases worden opgeleverd, de volledige renovatie van het stuwensemble moet in 2021 zijn afgerond.

Related news

List of related news articles