VIDEO: slimme technologieën voor slimme scheepvaart

De binnenvaart is een onmisbare schakel in de logistieke keten. Zo’n 40% van alle goederen wordt nu al over het water getransporteerd. En dat moet meer worden. Door het slimmer inzetten van technologie wordt het veiliger, efficiënter en duurzamer. Reden voor Rijkswaterstaat om bedrijven, onderwijsinstituten en kennisinstellingen uit te dagen om stappen te zetten in ‘smart shipping’. Tijdens Smart Shipping Challenge (SMASH) op 30 november in de Rotterdamse haven, laat de sector de eerste baanbrekende resultaten van slimme innovaties zien, zoals verregaand geautomatiseerd varende schepen.

De slimme technologieën worden gepresenteerd die er nu al zijn op het gebied van slimme scheepvaart. Er wordt ook een blik geworpen op welke kansen en mogelijkheden er liggen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld Augmented Reality (AR). Door AR worden ondieptes, vaargeulen, vrije ligplaatsen of informatie van bijvoorbeeld sluizen of bruggen getoond. Door het slimmer inzetten van technologie wordt de scheepvaart veiliger, duurzamer en het maakt Nederland beter bereikbaar.

Schoner, veiliger en efficiënter
Smart shipping gaat een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid en veiligheid op het water. De ontwikkeling van elektrische motoren leidt tot een lager brandstofgebruik en CO2-uitstoot. Maar ook door het beter afstemmen van de reisplannen op de sluis-, brug- en terminalplanning kunnen schepen schoner varen. Geavanceerde systemen gaan taken van de schipper gedeeltelijk of volledig overnemen. Hiermee kunnen ongevallen als gevolg van menselijke fouten voorkomen worden.

Met smart shipping verstevigt de binnenvaart haar concurrentiepositie ten opzichte van transport via de weg en het spoor en verstevigt de Nederlandse maritieme sector haar concurrentiepositie op het wereldtoneel.