VIDEO: Veilig varen tussen Lemmer en Delfzijl

‘Varen doe je samen’ heeft een informatiefilm gemaakt over veilig varen tussen Lemmer en Delfzijl. In de film krijgen vaarweggebruikers handreikingen om vlot en veilig te varen, waardoor de veiligheid tussen beroepsvaart en recreatievaart op deze vaarweg wordt vergroot. Tekst gaat verder onder de video.

Directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Mieke Attema lanceerde de film tijdens de beurs Boot Holland op 10 februari.

Het project ‘Varen doe je Samen!’
Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is ‘Varen doe je Samen!’ gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van onder andere provincies, Rijkswaterstaat, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de watersportsector en de Unie van Waterschappen.

Veilige adviesroutes in knooppuntenboekjes
Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven in zgn. knooppunten. Deze veilige adviesroutes zijn gebundeld in de knooppuntenboekjes en zijn digitaal beschikbaar op www.varendoejesamen.nl.