Vier nieuwe ligplaatsen

Havenbedrijf Rotterdam heeft vier nieuwe ligplaatsen aan palen in het Calandkanaal opengesteld voor boord-boordoverslag uit zeeschepen.

Bron: Schuttevaer, 20-05-2011;