Vierjarige samenwerking Rotterdamse hogescholen en de haven succesvol afgesloten

RoyBorghoutsFotografie-140611-HBOindeHaven-0932

Op woensdag 11 juni vond op RDM Campus de afsluiting plaats van een vierjarige, intensieve samenwerking tussen de Rotterdamse hogescholen en de haven tijdens het ‘hbo in de haven TOP event’. Dankzij de inzet van vele partijen is de Rotterdamse haven stevig op de onderwijsagenda gezet. Het programma van de dag omvatte onder meer een havenarbeidsmarktdebat en de hbo in de haventour met Twan Huys en Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam). Daarnaast vond de finale plaats van het Beste Havenidee 2014. Deze werd gewonnen door het damesteam ‘Reduce Emission by Spark Ignition’. Zij bedachten een manier om de uitstoot van dieselmotoren van schepen te reduceren door toepassing van bougies en lasers in de motoren. Ook gingen de colleges van bestuur van de hogescholen en de partners van het programma met elkaar in gesprek over hoe zij de haven de komende jaren op de onderwijsagenda houden. Kees Joosten, programmamanager hbo in de haven: “Hbo in de haven is zo succesvol geweest de afgelopen jaren, dat Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland Rotterdam en de STC-GROUP hebben besloten het programma samen voort te zetten. Dat gebeurt voortaan vanuit het RDM Centre of Expertise. De activiteiten die studenten van ons gewend zijn, zoals het Beste Havenidee, de Mainport Meewerkdagen en Pressure Cooker, keren terug. Nieuw is dat we ook docenten meer gaan betrekken bij het programma. Zij kunnen als geen ander hun enthousiasme voor de haven overbrengen op studenten.” Het eerste wapenfeit van de hernieuwde samenwerking is de hbo in de haven app (www.hboindehaven/app), met een agenda van havengerelateerde events.

Beste Havenidee 2014
Voor het Beste Havenidee 2014 hebben diverse hbo-studententeams ideeën en innovatieve toepassingen voor het haven en industrieel complex en het maritieme cluster ingediend. Deze waren gericht op technische of sociale innovatie in één van de sectoren chemie, energie, logistiek, maritiem en ‘out-of-the-box’ (ideeën die een cross-over vormen tussen sectoren of gewoonweg zo bijzonder zijn dat ze niet in een sector passen). Tijdens het hbo in de haven TOP event gingen de finalisten voor de laatste maal de strijd met elkaar en probeerden de jury ervan te overtuigen dat zij het béste idee hadden. De jury – bestaande uit Maartje Berendsen (adviseur corporate strategy en projectleider kunst Havenbedrijf Rotterdam), Arjen van Klink (strategie en innovatie Rabobank Rotterdam), Raymond Riemen (havenman van het jaar en CEO Broekman Group), Onno de Jong (Jong Haventalent), Klaas Winters (Partner Deloitte) en Peter Wierenga (hoofdredacteur Nieuwsblad Transport) – koos uiteindelijk voor het team ‘Reduce Emission by Spark Ignition’. Vijf aanstormende zeevrouwen van de opleiding Maritiem Officier van Rotterdam Mainport University werkten daarin samen aan een oplossing voor het probleem dat dieselmotoren teveel emissies produceren. De hoofdvraag was hoe een bougie toegepast kan worden in een moderne dieselmotor om zware olie te laten ontbranden en emissies te reduceren. In het idee van de vijf dames wordt Heavy Fuel Oil (HFO) of Marine Diesel Oil (MDO) ontstoken door middel van bougies en lasers in dieselmotoren. Deze technologische innovatie is te realiseren door een lagere einddruk en temperatuur te creëren waardoor de uitstoof van NOx wordt teruggedrongen. Zie voor meer informatie over de wedstrijd, het winnende team en de andere finalisten www.hboindehaven.nl/activiteiten/beste-havenidee-2014.

Tweede editie INN010 gepresenteerd
In de samenwerking tussen publieke en private partners in Rotterdam ontstond de vurige wens om Rotterdam regionaal en internationaal innovatief te etaleren. Met elkaar hebben zij gewerkt aan de realisatie van het magazine INN010, dat twee keer per jaar verschijnt. Elke editie wordt feestelijk gelanceerd en gekoppeld aan een netwerkborrel. Het doel: de netwerkvorming in Rotterdam tussen de publieke en private partijen verder intensiveren en strategische partnerships creëren en ondersteunen. Bovendien heeft elke editie van INN010 een ander thema. Zo stond ‘Duurzame gebiedsontwikkeling’ centraal in de eerste uitgave. In de tweede editie, die vandaag werd gepresenteerd, is het thema ‘Maritiem en Logistiek’. Zie voor meer informatie www.inn010.com.

Over hbo in de haven
Het haven en industrieel complex vraagt om hoger opgeleiden. In de komende 10 jaar zal er in de haven een grote uitstroom plaatsvinden van veelal gespecialiseerde arbeidskrachten, variërend van werktuigbouwkundigen tot financial, legal en HR-professionals. Het werk in de haven is afgelopen decennia veranderd en zal zich blijven ontwikkelen. Daardoor is er steeds meer behoefte aan goed opgeleid en passend personeel. Het programma ‘hbo in de haven’ wil studenten en docenten daarom kennis laten maken met de haven en vice versa. Met als doel meer studenten die projecten en stages doen in de haven en meer bedrijven die actief samenwerken met de hbo-kennisinstellingen in deze regio en participeren in het enthousiasmeren van jongeren voor een carrière in de haven. Het programma ‘hbo in de haven’ – een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland Rotterdam, STC-GROUP, Havenbedrijf Rotterdam, Jong Havenvereniging, Deltalinqs en KMR – is een Pieken in de Delta programma dat liep van 2010 tot medio 2014, mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Evenementen die de afgelopen vier jaar georganiseerd zijn, zijn het Beste Havenidee, de Mainport Meewerkdagen, Pressure Cooker, de Masterclasses, het LAW-event, de verkiezing tot Jong Haventalent en de vele excursieprogramma’s. Het succesvolle programma wordt de komende jaren voortgezet door Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland Rotterdam en de STC-GROUP. Zie voor meer informatie www.hboindehaven.nl.