Vijf walstroompunten voor riviercruiseschepen in Enkhuizen

Eind april worden er 5 walstroomlocaties voor de riviercruisevaart in gebruik genomen door de gemeente Enkhuizen, zo meldt Amsterdam Cruise Port vandaag. Hiermee kan ook de laatste categorie schepen de milieuoverlast van aggregaten in de Enkhuizer haven achter zich laten. De walstroomvoorzieningen worden aan de Gependam en aan de L(ussenburg)-steiger geïnstalleerd. Deze aanleglocaties liggen het dichtst bij het historische centrum, de opstapplaatsen voor de touringcars en het treinstation.

De overige ligplaatsen voor de riviercruise, zoals de Nieuwe Harlinger Steiger, krijgen geen walstroom. Deze ligplaatsen mogen binnenkort alleen nog als af- en opstappunt gebruikt worden. De cruiseschepen mogen hier maximaal twee uur met een draaiend aggregaat liggen. Enkhuizen wil een belangrijke haven blijven voor de pleziervaart, de visserij, de zeilende- en motorchartervaart en voor de cruisevaart. Het aanbieden van walstroom draagt daaraan bij doordat het overlast van scheepsmotoren of aggregaten in de vorm van uitlaatgassen en geluid vermindert.

5 punten met 630 ampère
De aansluitpunten hebben een capaciteit van 630 ampère omdat de cruiseschepen een zware voorziening nodig hebben. Daarnaast heeft ieder aansluitpunt een 125 ampère-aansluiting voor kleinere categorieën schepen.

Gewilde bestemming voor de cruisevaart
Enkhuizen is als havenstad uit de Gouden Eeuw een gewilde bestemming voor de cruisevaart. Toeristen voelen aan de muren van de historische gebouwen om te controleren of het wel allemaal echt is.