Visdiefjes vinden broedplek in havengebied Terneuzen

Na overwintering in warmer Afrika hebben ongeveer 30 visdiefjes, op weg terug naar het noorden, een nestplek gevonden op het broedvogeleiland. Het eiland is in november 2017 aangelegd in de spuikom van Dow Benelux aan het havengebied van Terneuzen in North Sea Port.

Met dit broedvogeleiland van 200 m² willen Dow en North Sea Port in samenwerking met de Stichting Kustbroedvogelfonds de visdiefjes een veilige plek bieden om uit te rusten en te broeden. Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas om te voorkomen dat visdiefjesjongen in het water vallen. Doorlatend worteldoek met daarop een laag grind en kokkelschelpen zorgt voor een gunstige broedbiotoop. En er is voedsel voldoende, je ziet de visdiefjes af- en aanvliegen naar de nabijgelegen Westerschelde.

Het broedvogeleiland is een veilige plek voor visdiefjes om te rusten en te broeden, de eerste jongen worden ieder moment verwacht.

Weghouden van de sluizen
De gemeente Terneuzen steunt dit initiatief financieel. Zij hoopt de komende jaren meer bedrijventerreinen in Terneuzen te vergroenen en beter in te passen in het landschap. En als het om specifiek de visdiefjes gaat, hopen ze dat met dit broedeiland het visdiefje niet of minder uitwijkt naar de sluizen van het Kanaal Gent-Terneuzen en naar plekken in de stad. Hier zorgde deze stern regelmatig voor enige overlast.

Biodiversiteit op bedrijventerreinen
De aanleg van dit broedvogeleiland is een van de maatregelen uit het Europese project 2B Connect dat zich richt op meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. In de grensstreek België-Nederland zetten 26 partners zich in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio richten hun terreinen groener in zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) met financiële steun van de gemeente Terneuzen.