Visserijcommissie van het Europees Parlement stemt vóór subsidiering van overbevissing

101020_netherland_4938Klein

Vandaag heeft de Visserijcommissie van het Europees Parlement met een kleine meerderheid vóór herinvoering van subsidies voor bouw van nieuwe schepen en vlootmodernisering gestemd. Met deze subsidies blijft de té grote Europese vloot, en daarmee overbevissing, gehandhaafd. De stemming ging over het toekomstige Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), het sluitstuk van een herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

“We zijn zeer verontwaardigd dat de Visserijcommissie stemt vóór misbruik van belastinggeld door overbevissing te financieren. Het gebruik van €1.6 miljard voor het bouwen van tot wel 20.000 nieuwe schepen werkt overbevissing alleen maar in de hand, en ondermijnt een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid. Bovendien gaat deze beslissing lijnrecht in tegen afspraken die de EU gemaakt heeft om deze schadelijke subsidies, die overduidelijk bijdragen aan overbevissing, te stoppen!”, aldus Irene Kingma, country-coördinator Nederland van OCEAN2012

“Pogingen om een volledige plenaire stemming te omzeilen werden gelukkig verworpen. Hierdoor hebben alle 766 leden van het Europees Parlement de mogelijkheid om de stemming van de commissie te keren, en aan burgers te laten zien dat de EU wel degelijk vastbesloten is om de visbestanden en de levensvatbaarheid van de sector te herstellen.”

Meer… Ocean2012