Vissers protesteren in Amsterdam tegen windmolens en aanlandplicht

Op zaterdag 2 juni gaan de vissers van de actiegroep ‘Eendracht Maakt Kracht!’ (EMK) een protestmars houden in Amsterdam. De vissers voelen zich steeds meer verdreven uit de Noordzee. Met de komst van alle windmolenparken en de aanlandplicht baart de vissers ernstige zorgen. De vissers varen op 2 juni met een aantal kotters vanuit IJmuiden richting het Centraal Station in Amsterdam waar om 11:00 uur de protestmars gaat beginnen richting de Dam.  

De vissers ziet hun toekomst somber in. Met de komst van alle windmolenparken wordt hun visgebied steeds kleiner. Sommige delen van de Noordzee zijn al decennialang vaste locaties waar ieder jaar gevist wordt. Vissers zien dat steeds meer gebieden in handen van bedrijven uit de energiesector komen. Met de komst van de vele windmolenparken zijn zij hun favoriete locaties in rook opgaan. En het is niet mogelijk om te vissen tussen de windmolens. Het is te gevaarlijk en het is niet toegestaan. Op deze manier krijgen de vissers te maken met een gesloten gebied.

Aanlandplicht vanaf 1 januari 
Vanaf 1 januari 2019 eist Brussel dat Noordzeevissers alle babyvisjes die in hun netten terechtkomen, mee naar de wal brengen. De EU wil met de aanlandplicht de vissers dwingen nog selectiever te vissen. Volgens de vissers hebben zij hun vistuig zodanig aangepast dat er zo min mogelijk kleine vissen worden gevangen. Maar het is volgens de vissers onmogelijk om alleen de volwassen vissen te vangen in een zee waar alle leeftijden met elkaar zwemmen. Desalniettemin doen vissers hun stinkende best om zo selectief mogelijk te vissen en om de overlevingskans van hoeveelheden kleine vis nog meer te vergroten. Dat doen ze door bij het leeghalen van de netten en de verdere verwerking zoveel mogelijk zeewater te gebruiken. Daardoor overleven veel visjes en ook krabben en andere bodembewoners die paar minuten aan dek. Na het terugzetten in zee zoekt het overgrote deel pijlsnel de veilige diepte weer op.

Doorvaart in offshore windparken wel mogelijk voor boten tot 24 meter
Sinds 1 mei is er voor recreatie vissers en pleziervaart doorvaart mogelijk in de windparken Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Luchterduinen en Amalia. Doorvaart is alleen toegestaan voor schepen met een lengte tot 24 meter, van zonsopkomst tot zonsondergang. Beroepsvisserij is en blijft verboden. Afstand tot turbinepalen moet minimaal vijftig meter zijn, en minimaal 500 meter tot een transformatorstation.