Vissers uit Urk opnieuw MSC gecertificeerd

Visserij Ekofish Group en Osprey Fish uit Urk zijn opnieuw voor de vangst van schol voor 5 jaar MSC gecertificeerd.

Directeur Osprey Group, Cees de Boer: “MSC is een voorwaarde van de Osprey Group. De natuur geeft en we willen de natuur respecteren.”

Louwe de Boer, directeur van de Ekofish Group: “Toen wij in 2009 als eerste scholvisserij gecertificeerd werden, konden we niet weten wat voor impact dit zou hebben op de Scholmarkt. Ondertussen zijn we jaren verder en zien we dat er wel degelijk positieve effecten te benoemen zijn. Al is het alleen maar het behouden van de retail markt voor Schol door het MSC-keurmerk. Dat was ook een reden om in hercertificering te gaan. Wij zijn nog steeds trots dat we het MSC-keurmerk hebben.”

De beoordelingen van de schol twinrig visserijen zijn volgens de MSC Visserij Standaardgedaan door de onafhankelijke certificeerder Acoura. De MSC standaard staat bekend als ’s werelds meest betrouwbare en erkende standaard voor duurzame wildgevangen vis. De drie principes van de MSC Visserij Standaard zijn: gezonde visbestanden, minimale effecten op het mariene ecosysteem, en effectief beheer.

De vissers vangen de schol in de Centrale Noordzee . Men vist met wijde mazen zodat vooral grotere schol wordt gevangen en er ook minder bijvangst is. De schol komt vooral in Nederland,  België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië en Italië in de winkel te liggen. De twinrig visserij was in 2009, bij de eerste toekenning van het MSC certificaat relatief nieuw en daarom is ook onderzoek nodig geweest om de invloed van het vistuig op het bodemleven te bepalen. De nieuwste aanpassingen van het tuig en net geven nog minimale bodemberoering en nog minder brandstof verbruik tijdens het vissen. De visserijen hebben hiermee opnieuw aangetoond dat ze aan de eisen van de standaard voldoen. In beide nieuwe certificaten zijn zogenaamde condities (verbetereisen) opgenomen die van de visserijen eisen om hun impact op ster rog Amblyraja radiata, in kaart te brengen. De nieuwe certificering is in principe voor 5 jaar geldig en wordt jaarlijks ge-audit.