Vissers zien betere populatie platvis

Vissers zien op zee heel andere dingen dan biologen zeggen. Dat zegt Johan Nooitgedagt van de Vissersbond. Volgens hem is de vangst van schol en tong stabiel, en zien de vissers in de Noordelijke Noordzee zelfs een opleving van de visstand. Maandag adviseerden biologen om de vangstquota van tong en schol bijna te halveren omdat er te weinig volgroeide vissen zijn.

Bron: Visserij Nieuws punt.nl, 17-10-2006;