Visvangst kan flink groeien door duurzaam beheer

Als voor de visquota (totaal toegestane vangsten, TAC’s) wetenschappelijke adviezen gevolgd zouden worden, zou de duurzame visvangst in Europese wateren met 57% kunnen stijgen, zoals in visbestanden als de sardine in de Cantabrische Zee of de kabeljauw en de schelvis in de Noordzee. Dat staat in een nieuw onderzoek van Oceana dat op 14 november is gepubliceerd.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat de visserij in de EU allesbehalve in goede staat verkeert. Maar liefst 85% van de visbestanden bevindt zich in een ongezonde toestand en slechts 12% voldoet aan de verplichtingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

“Het wordt tijd dat wij de visstand in de Europese zeeën herstellen, want meer vis in de zee betekent meer banen in de visserijsector en meer gezonde vis op de Europese eettafels”, aldus Lasse Gustavsson, uitvoerend directeur van Oceana in Europa.

Potentiële stijging van de visvangst van meer dan 300%
Een mogelijk herstel van de visbestanden door middel van duurzame beheersmaatregelen zou betekenen dat er meer vis in de zee is, waardoor met minder inspanningen en minder impact op het ecosysteem meer vis gevangen kan worden. Onder de visbestanden die het meest kunnen profiteren van een beter beheer, berekenen wetenschappers een potentiële stijging van de visvangst van meer dan 300% voor de schelvis en de kabeljauw in de Noordzee, bepaalde haringbestanden in de Keltische zeeën en de sardine in de Cantabrische Zee.

Voor het eerst zijn alle Europese visbestanden beoordeeld
“We hebben een geavanceerde toepassing van een standaardmethode voor het beoordelen van visstandgegevens gebruikt om schattingen te verkrijgen van de stand en de exploitatie van bijna 400 visbestanden in de Europese zeeën. Voor het eerst zijn alle Europese visbestanden beoordeeld naar mate van de maximale duurzame opbrengst die zij kunnen leveren, zoals vereist door het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Onze resultaten laten zien dat de vangsten aanzienlijk kunnen worden verhoogd als de visbestanden worden hersteld en goed worden beheerd”, verklaart Dr. Rainer Froese, senior wetenschapper bij GEOMAR.

Visquota voor 2017
De publicatie van de onderzoeksresultaten komt een maand voordat een definitief besluit wordt genomen over de visquota voor 2017 in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Deze zullen tijdens een bijeenkomst van de Raad van de EU op 12 en 13 december in Brussel worden onderhandeld tussen de EG en de 28 visserijministers. Oceana doet een oproep aan EU-beleidsmakers om de huidige kortetermijnvisie op te geven en verzoekt hen dringend actie te ondernemen om een einde te maken aan de overbevissing in de Europese visserij en aan de wettelijke verplichting te voldoen om alle visbestanden in 2020 boven een gezond niveau te krijgen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van de gerenommeerde visserijexpert Dr. Rainer Froese aan het GEOMAR Helmholtz Centrum voor Oceaanonderzoek in Kiel, Duitsland en biedt het meest complete overzicht tot nu toe van de overbevissing van de Europese visbestanden, door 397 visbestanden te analyseren, in vergelijking met de ongeveer 150 visbestanden die door de Europese Commissie in de gaten worden gehouden.

 

 

Related news

List of related news articles