Vlaanderen introduceert “noodtarief” loodsgelden

De Vlaamse regering heeft een crisistarief voor beloodsing goedgekeurd. De vernieuwde tariefstructuur die dit jaar ingevoerd is, blijft hierbij gelden, maar eventuele tariefstijgingen worden afgetopt op 2%. De maatregel gaat maandag in en kost de Vlaamse overheid naar schatting 7,5 mln EUR.

Bron: De Lloyd, 16-03-2009;