Vlaanderen maakt havenfusie Gent en Zeeland Seaports mogelijk

  • buitenland

Het Vlaamse Havenbedrijf Gent en Nederlandse Zeeland Seaports kondigden op 7 november 2016 een fusieverkenning aan. Momenteel spreken de aandeelhouders zich over de fusieovereenkomst uit. Om de fusie tot stand te brengen is ook een wijziging van het Vlaamse Havendecreet nodig. De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 20 oktober 2017 alvast het licht op groen gezet voor een omvorming van dit decreet. 

Met deze beslissing wordt de weg vrijgemaakt voor een grensoverschrijdende fusie tussen de haven van Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports (de haven van Vlissingen en Terneuzen). Voor het fusiebedrijf wordt immers de oprichting van een Europese vennootschap voorzien, als holding boven de twee huidige havenbedrijven. Om dit mogelijk te maken dient wel het Vlaamse Havendecreet aangepast te worden. De Vlaamse Regering maakt het nu mogelijk om dat decreet om te vormen. De stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de Provincie Oost-Vlaanderen krijgen dan de mogelijkheid om deel uit te maken van deze nieuwe Europese vennootschap. Het Gentse Havenbedrijf zal havenbestuurlijke taken kunnen laten uitvoeren door de Europese vennootschap. Vlaanderen voorziet wel de nodige garanties voor toezicht door de Havencommissaris en een apart toezichtsorgaan.

Voor meer welvaart
“We willen de Haven van Gent alle kansen geven om verder te groeien en nog meer welvaart naar Vlaanderen te halen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in het persbericht van de Vlaamse Regering. “Vlaanderen stimuleert havensamenwerking. In de eerste plaats tussen de Vlaamse havens onderling, maar ook met de Nederlandse havens. We zijn trouwens al partners bij de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen, waar Vlaanderen ongeveer 750 miljoen euro investeert in een nieuwe voordeur voor de haven van Gent. Havens die samenwerken staan sterker op de wereldmarkt en kunnen nog meer trafiek aantrekken”.

Aandeelhouders spreken zich uit: Zelzate keurt fusie goed
Beide havenbedrijven boden onlangs gezamenlijk aan hun aandeelhouders en personeelsvertegenwoordigingen een afgewogen fusieovereenkomst aan waarin staat hoe de fusie op basis van gelijkwaardigheid vorm kan hebben.

De acht, publieke, aandeelhouders spreken zich in de komende twee maanden uit over de fusie. De gemeente Zelzate keurde op donderdag 19 oktober als eerste (Vlaamse) aandeelhouder de fusie goed.

De gemeenteraad van Gent spreekt zich daarover uit op maandag 23/dinsdag 24 oktober, de gemeenteraad van Evergem op donderdag 26 oktober en de provincieraad op woensdag 15 november.

Photo:

Related news

List of related news articles