VN: geweld tegen piraten mag

De VN-Veiligheidsraad heeft dinsdag unaniem een resolutie aangenomen om de piraterij bij Somalië te bestrijden. Alle landen die belang hebben bij een veilige scheepvaart zouden oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen naar het gebied moeten sturen. Die zouden ‘de noodzakelijke middelen’ mogen gebruiken om de piraterij aan te pakken.

De landen worden opgeroepen om, binnen de grenzen van het internationaal recht, actief aan de strijd deel te nemen. De piraterij vormt volgens de resolutie een bedreiging voor de internationale scheepvaart, de veiligheid van handelsroutes en de legale visserij. Daarnaast vormen de piraten ‘een serieus gevaar’ voor de aanvoer van humanitaire hulp naar Somalië, waar eind dit jaar 3,5 miljoen mensen op voedselhulp aangewezen zullen zijn.

Bron: Volkskrant, 08-10-2008;