Vogelvallei bij Maasvlakte opnieuw ingericht en uitgebreid

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de Vogelvallei bij de Maasvlakte opnieuw ingericht en uitgebreid tot 21 hectare. In nauw overleg met Bureau Stadsnatuur, H+N+S Landschapsarchitecten en diverse natuurorganisaties is de nieuwe Vogelvallei tot stand gekomen. De Vogelvallei is een onderdeel van het project Maasvlakte Plaza.

Nieuwe Vogelvallei is  een veilig, afgesloten gebied waar vogels kunnen rusten, eten en broeden
De Vogelvallei is nu een aaneengesloten natuurgebied van 21 hectare, 3 hectare groter dan de vorige vallei. Het heeft diverse eilanden, grote waterpartijen en een wand waar oeverzwaluwen kunnen broeden. Het is een veilig, afgesloten gebied waar vogels kunnen rusten, eten en broeden. Door de diversiteit aan eilanden en begroeiingen kunnen veel verschillende soorten kustvogels (als sterns, visdiefjes, kokmeeuwen) en zangvogels (grasmus en de blauwborst) terecht in de vallei. Twee vogeluitkijkposten bieden de mogelijkheid om de vogelpopulatie te bewonderen. Ze zijn bereikbaar met de fiets en de auto. Aannemer Van Gelder heeft de nieuwe Vogelvallei aangelegd tussen 1 september 2015 en 31 maart 2016.

Het Havenbedrijf stimuleert omwonenden om te recreëren in de haven
Het nieuwe natuurgebied past in het beleid van het Havenbedrijf om de meest duurzame haven in zijn soort te worden en om de omwonenden te stimuleren om naar de haven te gaan om te recreëren en te sporten.

Havenecoloog en bekend vogelaar Garry Bakker, nauw betrokken bij de totstandkoming van de Vogelvallei, is tevreden: ‘De aanleg lijkt te werken. Ik heb al 25 vogelsoorten gezien. Er broeden nu al kieviten, brandganzen, scholeksters.”