Voorbij het tijdperk van olie en kolen

De Rotterdamse haven had altijd al het vermogen om vooruit te denken. Nu de Tweede Maasvlakte bijna klaar is, moet een volgende grote stap volgen. De haven moet van een petroleum- en kolenhaven geleidelijk veranderen in een haven gericht op de duurzame grondstof- en energievoorziening van de toekomst.

Een kruispunt, waar duurzame elektriciteit, biomassastromen, methaan, bruikbare CO2 en basischemicaliën samenkomen en worden omgezet. Om die transitie mogelijk te maken is een gezamenlijke inspanning nodig van de overheid, de industrie en de kennisinstellingen. Daarom moet de gemeente Rotterdam met de provincie het initiatief nemen een groot regionaal programma gericht op groene chemie en energie op te zetten.

Bron: FD, 01-08-2011;