Voorlichtingsfilm ‘Veilig varen doen we samen’ gepresenteerd

Op 23 januari heeft Rijkswaterstaat de voorlichtingsfilm ‘Veilig Varen doen we samen’ aangeboden aan vertegenwoordigers van beroeps- en recreatievaart. De film maakt vaarweggebruikers bewust van de veiligheidsrisico’s op het water en de geldende vaarregels. Ook worden concrete tips gegeven.

Belangrijke onderwerpen zijn de plaats op de vaarweg, het passeren van sluizen en rondom zicht/dode hoek. De film is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van vaarweggebruikers.

Meer voorlichting
Op de Spiegeldagen in 2006 en 2007 hebben vaarweggebruikers aangegeven het belangrijk te vinden dat Rijkswaterstaat aandacht geeft aan veilig varen, o.a. door middel van voorlichting. Rijkswaterstaat heeft daarom het initiatief genomen tot het maken van deze voorlichtingsfilm. De film is gemaakt in nauw overleg met vertegenwoordigers van vaarweggebruikers: Watersportverbond, Koninklijke Nederlandsche Roeibond, Schuttevaer, Varen doe je samen!, Verbond Nederlandse Motorbootsport en HISWA.

De film is gericht op zowel recreatievaart als beroepsvaart. Veiligheidsrisico’s worden in beeld gebracht, en de film laat concreet zien hoe schippers zich het best kunnen voorbereiden en het best kunnen handelen in lastige situaties. Door beide groepen bewuster te maken van elkaars (on)mogelijkheden op de vaarweg, helpt de film bovendien om het wederzijds begrip tussen beroeps- en recreatievaart te vergroten.

Modules afzonderlijk bekijken
De film duurt circa 20 minuten, en bestaat uit modules die ook afzonderlijk bekeken kunnen worden. De modules zijn:

– Goed voorbereid op reis.
– Rondom zicht/dode hoek.
– Communicatie met de marifoon.
– Samen schutten.
– Plaats op de vaarweg.

De film staat binnenkort volledig op internet. Rechts op deze pagina, onder ‘Video’, staat een link naar de film. Voorlopig is alleen de intro te bekijken. Vanaf 1 februari kan een gratis dvd met de film worden opgevraagd bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. Rechts op deze pagina staan de contactgegevens.

Vlot, veilig en betrouwbaar
Rijkswaterstaat werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijks­wateren in Nederland, zodat het vervoer over het water vlot, veilig en betrouwbaar kan verlopen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met partners, overige vaarwegbeheerders, belangenorganisaties en vaarweggebruikers. Met deze film draagt Rijkswaterstaat bij aan een veilige vaarweg.

Bron: Rijkswaterstaat, 24-01-2009;