Vraag naar Fugro’s diensten neemt toe

Gang van zaken
In lijn met de eerder uitgesproken verwachting is de omzet in de eerste maanden van 2010 circa 10% lager dan in de vergelijkbare periode in 2009. Sinds begin maart is er echter sprake van een opgaande lijn, hetgeen wordt ondersteund door meer aanvragen voor werk en een oplopende orderportefeuille. Naast een afgenomen werkaanbod door de wereldwijde economische crisis, was er in de eerste paar maanden van het jaar bij de uitvoering van projecten zowel op het land als op zee vertraging door bovenmatig slecht weer. Voorts had de herplaatsing van enkele (seismische) schepen naar actievere werkgebieden een drukkend effect op de omzet.

In het afgelopen halfjaar is de orderportefeuille (voor het in de volgende 12 maanden uit te voeren werk) met ruim 13% toegenomen en naar verwachting zal de omvang in de komende maanden verder toenemen.

In de olie- en gassector trekken met name de exploratie activiteiten (seismisch onderzoek op zee) weer aan, hetgeen eveneens tot uiting komt in de goede belangstelling voor zogenoemde multi-client gegevens. Naast de doorgaande investeringen door nationale (NOC’s) en grote internationale olie- en gasbedrijven, starten ook andere spelers weer projecten op.

De in de voorgaande periode ontstane prijsdruk in een aantal segmenten houdt nog aan en prijsherstel zal naar verwachting slechts geleidelijk aan plaatsvinden.

De aan infrastructuur gerelateerde activiteiten op land en langs de kust laten groei zien in China en Noord- en Zuid-Amerika.

De markt voor onderzoek naar nieuwe mijnbouwlocaties lijkt inmiddels door het dieptepunt heen te zijn.

In het eerste kwartaal werden twee nieuw gebouwde schepen aan de vloot toegevoegd, te weten: Fugro Searcher (eigendom) voor Offshore Survey en Geo Caspian (charter) voor seismisch onderzoek.

Ten opzichte van het begin van het jaar is het personeelsbestand met zo’n 100 personen teruggelopen tot 13.400.

Naar verwachting zal binnenkort de overname worden afgerond van Interrra S.A. in Chili met een zusterbedrijf TerraLaser S.A. in Peru. Dit betreft in luchtkartering gespecialiseerde bedrijven met een omzet van in totaal circa EUR 3 miljoen. Hiemee wordt de basis voor de geospatial services activiteiten versterkt in Zuid-Amerika, waar tot nu toe op projectbasis werd gewerkt.

Fugro heeft met Constructora Subacuatica Diavaz, S.A. de C.V., waarmee reeds lange tijd wordt samengewerkt een grote opdracht ontvangen van PEMEX, de nationale oliemaatschappij van Mexico. Het project bestaat uit geofysisch en geotechnisch onderzoek op meerdere locaties, alsmede de inzet van een AUV (Autonomous Underwater Vehicle) in diep water. De opdracht heeft een waarde van circa EUR 17 miljoen (USD 22,9 miljoen).
Het werk zal in de loop van mei beginnen.
Voorts hebben Fugro en Diavaz een ”letter of intent” van PEMEX ontvangen voor een aanvullend onderzoek met een waarde van circa EUR 2,8 miljoen (USD 3,8 miljoen).
Dit werk zal eveneens in de loop van mei beginnen.

Fugro Geoteam heeft recentelijk een aantal opdrachten verkregen voor seismisch onderzoek op zee, voor een totaalbedrag van circa USD 100 miljoen (circa EUR 75 miljoen). Dit betreft in de komende maanden uit te voeren projecten in meerdere regio’s, waaronder Afrika en het Verre Oosten.

Financiële positie
Fugro heeft een gezonde financiële positie met een eigen vermogen van zo’n EUR 1,3 miljard en netto rentedragend vreemd vermogen van circa EUR 540 miljoen.

De kasstroom en de kredietfaciliteiten, die tot april 2012 zijn verlengd, zijn ruimschoots voldoende om de geplande investeringen en mogelijke verdere overnames te financieren.

Vooruitzichten
De stijging in het aantal aanvragen voor werk en de toename van de orderportefeuille zijn positieve signalen voor de gang van zaken in de rest van het jaar.
Afgezien van onvoorziene omstandigheden en sterke fluctuaties in valutakoersen, wordt voor het eerste halfjaar 2010 een omzet verwacht van circa EUR 950 miljoen
(H1 – 2009: EUR 1.035 miljoen) en een nettowinst van rond EUR 95 miljoen,
(H1 – 2009 EUR 112 miljoen). Dit resulteert in een nettowinst marge van zo’n 10%
(H1 – 2009: 10,9%).

Fugro zal de resultaten over de eerste zes maanden van 2010 op vrijdag 6 augustus 2010 bekend maken. Dan zal evenals in voorgaande jaren een nadere winstverwachting voor het gehele jaar 2010 worden gegeven.

Bron: Fugro N.V., 06-05-2010;