Vrees drijft vracht dertig procent omlaag

Vrije vrachten in de Rijn- en binnenvaart zijn sinds half februari met bijna dertig procent gedaald in vergelijking met de betaalde vrachten in ‘normale tijden’ (2008). Dat blijkt uit een analyse van 270 vrachtmeldingen op 27 willekeurige vaartrajecten aan VAART!Vrachtindicator. Kantoor Binnenvaart (KB) heeft een werkgroep in het leven geroepen om de ontstane en dreigende problemen in de binnenvaart het hoofd te bieden.

Bron: Schuttevaer, 11-03-2009;