Vrijwilligers van het Reddingmuseum krijgen Koninklijke Inhuldigingsmedaille

groepsfoto Inhuldigingsmedaille

Tijdens de kerstborrel in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers zijn zes vrijwilligers van het museum en de KNRM, gehuldigd met een officiële, Koninklijke Inhuldigingsmedaille voor hun bijdrage aan de Kroningsdag op 30 april jongstleden.

Met reddingboot ‘de Prins Hendrik’ (ooit geschonken aan de KNZHRM in 1948 door Prinses Wilhelmina ter gelegenheid van de troonwisseling met haar dochter, Koningin Juliana, en vernoemd naar haar reeds overleden echtgenoot prins Hendrik ) hebben de zes vrijwilligers deelgenomen aan de festiviteiten op het water tijdens de vaartocht van de Koning en zijn gezin, op het IJ tijdens de Kroningsdag.

‘Ter gelegenheid van de inhuldiging van de Koning op 30 april 2013 is een Inhuldigingsmedaille ingesteld. Deze Inhuldigingsmedaille wordt bij Koninklijk besluit toegekend aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de inhuldiging, welke bijdrage hun dagelijkse werkzaamheden betekenisvol te boven gaat. De toekenning zal geschieden op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, of in voorkomend geval op voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Kapittel voor de Civiele Orden adviseert de minister van BZK over deze voordrachten.’ Bron: lintjes.nl

Directeur-Bestuurder J.G. Sterkenburg heeft de zes vrijwilligers, in het bijzijn van alle vrijwilligers van het museum en hun partners, gehuldigd en hen officieel het draaginsigne opgespeld, en de medailles en de bijbehorende oorkondes overhandigd. Niemand was van te voren op de hoogte, en de verrassing was dan ook groot. “Blij, trots en verrast” aldus een van de betrokkenen, “dit is natuurlijk een extra mooie afsluiting van die fantastische dag”. Volgens dhr Sterkenburg “is dit een mooie wijze om een aantal personen uit de grote groep vrijwilligers van het museum , eens in het zonnetje te zetten, en onze dankbaarheid jegens hun inzet te tonen middels deze officiële weg”

Meer… Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers