VVD Noord-Holland stelt vragen over ‘stille’ Kooyhaven

De Kooyhaven is in het voorjaar van 2017 geopend met grootse plannen. Een klein jaar later is het stil in de Kooyhaven, het allereerste bedrijf dat zich op het terrein wilde vestigen heeft zich teruggetrokken. Hanneke Kaamer van Hoegee heeft namens de Statenfractie van de VVD vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De haven is aangelegd voor schepen met een diepgang van 4,5 meter, maar de provincie staat schepen met een diepgang groter dan 3,3 meter niet toe, aldus het Noord-Hollands Dagblad op dinsdagochtend 6 maart. Een  situatie waar de VVD meer over wil weten.

Een haven waar bedrijven zich willen en ook kunnen vestigen biedt veel werkgelegenheid en kan de economie in de Noordkop een enorme boost geven volgens de VVD. De VVD wil weten of de gedeputeerde op de hoogte is van de situatie en wat hieraan gedaan kan worden om de haven toch volledig in gebruik te nemen.

“Direct aan zee en een uurtje van Schiphol”
“Er is veel vraag naar havens direct aan zee en deze haven ligt ook nog eens op een uurtje afstand van Schiphol. Dit terrein heeft ontzettend veel potentie en die moeten we wel volledig benutten. Laten we vooral zoveel mogelijk kansen bieden aan bedrijven die zich hier willen vestigen”, aldus Hanneke Kaamer van Hoegee. De beantwoording van de vragen moet voor 6 april binnen zijn.

Kooyhaven
De Kooyhaven ligt aan het Noordhollands Kanaal tegenover bedrijventerrein Kooypunt, vlakbij de zeehaven en Den Helder Airport. De Kooyhaven moet fungeren als aanvullend bedrijventerrein met kavels en eigen kades en ook kades voor algemeen gebruik. De nieuwe haven is onderdeel van Port of Den Helder en deze uitbreiding sluit aan op de toegenomen offshore- en maritieme bedrijvigheid in het gebied.