Wachtplaats voor binnenvaart snel inzichtelijk in Amsterdam

  • binnenland

Het Havenbedrijf Amsterdam heeft zich aangesloten bij Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS). Op de website ‘Blauwe Golf Verbindend’ is sinds 13 september te zien waar er openbare wachtplaatsen zijn en wat de afmetingen zijn. Zo kan een schipper gericht koersen. Dit levert tijdswinst, lagere brandstofkosten, minder uitstoot en een betere doorstroming in de haven op. De Amsterdamse haven is daardoor weer een beetje slimmer, sneller en schoner geworden.Het Havenbedrijf wil de binnenvaart nog beter faciliteren en bedienen en is er van overtuigd dat de toegang tot de haven altijd slimmer, sneller en schoner kan. 

Real time openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van wachtplaatsen
Door betere informatie-uitwisseling, vooral over real time openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van wachtplaatsen, wordt reistijdwinst geboekt voor al het verkeer, zowel over water als over de weg.

Duwbakken nog niet in het systeem
De volgende ontwikkeling is al gestart. Duwbakken bleken te specifiek om op te nemen in BLIS. Havenbedrijf Amsterdam heeft daarom de samenwerking gezocht met Havenbedrijf Rotterdam voor het ontwikkelen van een Duwbakken Informatie Systeem (DIS).

‘Blauwe Golf Verbindend’ is onderdeel van het programma ‘Beter Benutten’. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid ontwikkelen daarbinnen samen slimme oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. Doel is het transport van mens en goederen vlotter, veiliger, schoner en comfortabeler te maken. Om een goede doorvaart, ‘blauwe golf’, te creëren, trekken het ministerie van Infrastructuur & Milieu en verscheidene regiopartijen samen op.

Voortkomend uit het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’
Het belang van de binnenvaart voor de Amsterdamse havenregio is groot. Ruim 56% van alle goederenvervoer van en naar de regio gebeurt per binnenvaart. En dit percentage groeit elk jaar. Opname van de Amsterdamse haven in BLIS is één van de resultaten voortkomend uit het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’. Vanuit dit programma wordt ook gewerkt aan het leveren van verbeterde voorzieningen tegen een juiste prijs, investeren in contact en communicatie en stroomlijnen van de opgaven van het binnenhavengeld.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten