Wachtplaatsen Prinses Margrietsluis uitgebreid

Rijkswaterstaat heeft de bereikbaarheid van havens en de belangrijke achterlandverbindingen bij Lemmer verbeterd door de uitbreiding van de wachtplaatsen voor de binnenvaart. Hiermee is een knelpunt in het hoofdvaarwegennet van en naar Noord-Nederland opgeheven.

Aanleiding tot het verbeteren van deze voorzieningen is een afspraak van de Minister van Infrastructuur en Milieu met de Tweede Kamer om aantal landelijke ligplaatsen die een knelpunt vormden in het netwerk aan te pakken. De wachtplaatsen voor de binnenvaart bij Lemmer hadden te weinig capaciteit en vormden daarmee een knelpunt in het hoofdvaarwegennet van en naar Noord-Nederland. Hiermee is de bereikbaarheid van havens en de belangrijke achterlandverbindingen bij Lemmer verbeterd.

Provincie Fryslân heeft namens Rijkswaterstaat dit project voorbereid en uitgevoerd. Eind 2014 is de uitbreiding van de wachtplaatsen voor de binnenvaart bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer gestart. De bestaande afmeerpalen aan de kant van het IJsselmeer zijn vervangen, omdat deze niet meer voldeden aan de eisen. Ook zijn extra palen geplaatst en een aanlegmogelijkheid voor duwbakken. Bovendien zijn aan de andere kant van de sluis twee extra palen geplaatst bij de bestaande wachtplaatsen. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2015 afgerond.

Rijkswaterstaat werkt als eigenaar-beheerder van de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl samen met de provincies Fryslân en Groningen om de vaarweg beter beschikbaar te maken. De vaarweg is al grotendeels dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Daardoor moeten grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Dan gaat het onder meer om klasse Va-schepen en containervaart. Dat zijn schepen van 110 bij 11,4 meter. Zo is de weg vrij voor meer transport over water.