Wake up call voor beleidsmakers in EU over windenergie

Europa dreigt hun positie als koploper te verliezen zolang er geen duidelijke visie komt voor duurzame energie richting 2030. Dit meldt EWEA op 10 februari. Volgens de Global Wind Energy Council (GWEC) heeft China in 2015 de EU ingehaald in de totale geïnstalleerde windcapaciteit. China heeft bijna drie keer zoveel geïnstalleerd dan de EU en heeft nu 145 GW aan capaciteit en de EU 142 GW.

Giles Dickson, Chief Executive Officer van de European Wind Energy Association: “Dat China de koppositie overneemt van de EU in de windenergie is een keerpunt. Dit is een grote boodschap voor de beleidsmakers, als Europa echt nummer één wil blijven in duurzame energie dan zal de EU haar positie moeten innemen. We hebben een duidelijke visie nodig voor duurzame energie voor na 2020. Een grote ambitie en duidelijkheid van alle afzonderlijke lidstaten. China heeft nu een veel grotere ambitie op windgebied dan Europa. Op dit moment hebben maar 6 van de 28 EU lidstaten duidelijke toezeggingen en een duidelijk beleid voor  duurzame energie na 2020. Dit heeft grote gevolgen voor het industriebeleid.

Europa heeft 40% van de windenergie in de mondiale markt in handen met de beste technologie. Maar om concurrerend te blijven in de kosten is er een sterke binnenlandse markt nodig. Anders zullen China en anderen snel de groeiende mondiale markt veroveren en uiteindelijk ook beter presteren. En dat zal economische gevolgen hebben. De windindustrie levert meer dan een kwart miljoen banen op in Europa en genereerd 67 miljard euro omzet, daarvan is 35 miljard voor de export van duurzame energie. Dat kunnen we niet voor lief nemen.

In oktober 2014 heeft de Europese Raad een streefcijfer voor de EU bepaald om ten minste 27% van de energiebehoefte uit hernieuwbare energie te voldoen in 2030.

Vorig jaar heeft de Europese Commissie advies gegeven over de herziening van de Renewable Energy Directive die bepaalt hoe Europa gaat voldoen aan de gezamenlijk overeengekomen doelstelling in 2030. De Commissie zal naar verwachting het voorstel eind 2016 aannemen.

Meer… EWEA