Walstroom voor de binnenvaart in North Sea Port

Op vrijdag 1 maart zijn er twee walstroomkasten aan het insteekdok van het Sifferdok in Gent officieel in gebruik genomen voor de binnenvaart. Voor Gent zijn de walstroomkasten een primeur. Per laadpunt zijn er 4 poorten om stekkers op aan te sluiten. Met deze twee nieuwe walstroomkasten in Gent wordt voortaan in Terneuzen én in Gent walstroom aangeboden. North Sea Port zet zo verder in op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de haven.

Walstroom officieel in gebruik genomen in Gent. Foto, North Sea Port
Walstroom officieel in gebruik genomen in Gent. Foto, North Sea Port

In maart worden er in Terneuzen nog twee nieuwe walstroomkasten geïnstalleerd aan de recent gebouwde Beurtvaartkade. Eén daarvan is voor de binnenvaartschepen, de andere is ook te gebruiken door riviercruiseschepen. Hiermee telt North Sea Port in de loop van het voorjaar 23 walstroomkasten met in totaal 80 aansluitpunten. De walstroom in Gent en Terneuzen is 100 procent hernieuwbaar. Of er in de toekomst ook in Vlissingen walstroom wordt aangeboden wordt op dit moment op haalbaarheid bestudeerd.

Minder uitstoot en lawaai

De walstroomkasten laten binnenvaartschepen toe om hun dieselmotoren stil te leggen en elektriciteit vanaf de wal af te nemen. Hierdoor zorgt het schip voor betere luchtkwaliteit in de haven en de omliggende woonkernen, voor minder uitstoot van CO2 en stof, en voor minder lawaai.

Binnenvaartschippers kunnen makkelijk stroom afnemen door zich op één website te registreren. Daarmee kan er walstroom afgenomen worden aan alle kasten tussen Terneuzen en Gent.

Voor de twee walstroomkasten in Gent en de twee in Terneuzen investeerde North Sea Port in het totaal 480.000 euro. Voor de kasten in Gent ontving North Sea Port Europese subsidies in het kader van het LIFE Clean Inland Shipping project (CLINSH).

Binnenvaartschip aan de walstroom in Gent. Foto, North Sea Port.

Inzetten op duurzame binnenvaart

De binnenvaart is voor North Sea Port van groot belang. Bijna de helft van het goederenverkeer tussen de haven en het achterland gaat over het water met binnenvaartschepen. North Sea Port zet dan ook verder in op het verduurzamen en gebruiksvriendelijker maken van binnenvaart.

Vandaar dat North Sea Port zich aansloot bij CLINSH (Clean Inland Shipping). Partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werken er samen aan het verbeteren van luchtkwaliteit in stedelijke gebieden door het verminderen van luchtemissies in de binnenvaart.

Dit sluit aan bij de ‘Declaration of Nijmegen’ die North Sea Port op 12 april 2018 samen met de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat en de binnenvaartsector ondertekende.

Waar staan de walstroomkasten?

Op de website van North Sea Port, www.northseaport.com/walstroom, is te zien waar de walstroomkasten staan.