Wärtsilä tekent contract voor onderhoud motoren Van Oord vloot

  • binnenland

WartsilaL.Jaap deJongR.PeterBos

Links: Jaap de Jong, Van Oord. Rechts: Peter Bos, Wärtsilä. Een stevige handdruk om de samenwerking te bekrachtigen

Vandaag tekende Wärtsilä Netherlands B.V. een internationaal onderhoudscontract met Van Oord. Het raamcontract houdt een wereldwijd geconcentreerd systeem in waar partnership centraal staat en heeft een waarde tussen de 30 – 40 miljoen euro. In het contract is overeengekomen dat Wärtsilä en Van Oord de komende 3 jaar exclusief samenwerken voor de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor alle Wärtsilä , Stork-Wärtsilä, Deutz en Bolnes motoren die dienst doen in de Van Oord vloot. Het contract past in de strategie van Van Oord om de totale onderhouds-, brandstof- en managementkosten efficiënt te beheersen. Wärtsilä en Van Oord bevestigen hun strategische focus op duurzaamheid: waardecreatie door maritieme vindingrijkheid, energie-efficiëntie en een duurzame supply chain.

De raamovereenkomst geeft beide partijen de gelegenheid om de vereiste onderhoudswerkzaamheden ruim van tevoren te plannen, met als voordeel dat een schip maximaal inzetbaar is en vereiste mankracht zo effectief mogelijk wordt benut. Van Oord zal ook profiteren van Wärtsilä’s laatste technologische ontwikkelingen, waaronder verbeteringen die leiden tot lager brandstof- en smeerolieverbruik.

“Het belangrijkste resultaat van deze overeenkomst is dat efficiënter onderhoud mogelijk wordt gemaakt. Het is onze doelstelling om de technische prestaties van de motoren te verbeteren en de onderhoudsplanning te optimaliseren. Dit zal onder andere resulteren in een lager energieverbruik en minder uitstoot. Reductie van CO2 en SOx is van cruciaal belang en Van Oord heeft zich gecommitteerd om daaraan een wezenlijke bijdrage te leveren.

De overeenkomst weerspiegelt de focus van Van Oord op duurzaamheid van de vloot”, zegt Jaap de Jong, Director Ship Management bij Van Oord.

“Wärtsilä werkt er hard aan om klanten te helpen hun bedrijfsactiviteiten op de lange termijn zeker te stellen, iets wat essentieel is in het huidige economische klimaat in de scheepvaartsector. Met het meest uitgebreide internationale dienstennetwerk in de sector en een wereldwijd logistiek netwerk voor de levering van onderdelen zijn we uniek gepositioneerd om samen met onze klanten een optimale inzet en levensduur voor hun schepen te waarborgen”, zegt Peter Bos, General Manager Sales van Wärtsilä in Nederland.

Service en onderhoud op maat
Wärtsilä zal een speciaal, vast team samenstellen voor het onderhoud van de Van Oord-schepen die onder de overeenkomst vallen. Dit team zal alle activiteiten wereldwijd coördineren waarbij de nadruk ligt op waardecreatie, energie-efficiëntie en een duurzame toeleveringsketen.

Scheepseigenaren kiezen steeds vaker voor service- en onderhoudsovereenkomsten op maat. De afgelopen jaren is Wärtsilä verschillende van deze overeenkomsten aangegaan, waarbij samen met de scheepseigenaar een overeenkomst wordt opgesteld die helemaal is afgestemd op de afzonderlijke schepen.

Meer… Wärtsilä 

Related news

List of related news articles