Wat is het belang van de offshore windsector voor Nederland?

Op deze en andere vragen wordt op 20 september 2012 een antwoord gegeven tijdens het symposium ‘Wind op zee = Winst voor Nederland’ dat het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA organiseert in Den Haag.

Nederland heeft een belangrijke positie in de offshore industrie. Van oudsher wordt hier veel aan R&D gedaan en ook op opleidingsgebied gebeurt er veel, zoals het recentelijk oprichten van een Europese master Windenergie. De Nederlandse offshore windsector wordt in dit symposium in het juiste perspectief geplaatst. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen van wind op zee en op het economisch belang van de sector voor Nederland.

Tim van der Hagen, lid van het Topteam Energie verzorgt de inleiding van het symposium. Het groteNederlandse marktaandeel in bouw en het onderhoud van windparken wordt toegelicht.Verder komen initiatieven voor R&D en voor kostenverlaging aan bod. Geleerde lessen van bestaande parken en verbeterpunten voor de bouw van nieuwe parken komen aan de orde. Ook voor onderwijs is er aandacht met een lezing over de nieuwe Europese master Windenergie. Er wordt ingegaan op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor de werkgelegenheid. Ten slotte wordt de situatie in andere Europese landen bekeken, zoals Engeland en Duitsland.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en hoger opgeleide technische professionals in Nederland. Dit netwerk biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en te delen met andere professionals. Het promoten van techniek in de samenleving is een van de speerpunten van KIVI NIRIA.