Water Natuurlijk zoekt kandidaten waterschapsbestuur

Dijk
Op 18 maart 2015 vinden bestuursverkiezingen plaats in 22 Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. Alleen het kersverse fusiewaterschap Vechtstromen doet niet mee. Daar zijn in november 2013 al verkiezingen geweest.

Belangenpartij en netwerkorganisatie
Water Natuurlijk is een typische waterschapspartij, in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen.

Bij de vorige verkiezingen zijn ze landelijk de grootste partij geworden. In alle 23 waterschappen zijn ze vertegenwoordigd en in 18 waterschappen zitten ze ook in het Dagelijks Bestuur. Ze zijn een echte netwerkorganisatie en werken samen om meer doelen te realiseren en van elkaar te leren. Doordat ze in alle waterschappen vertegenwoordigd zijn, hebben ze veel ervaring en expertise opgebouwd. De vele ondersteunende en verwante organisaties en hun actieve leden zorgen voor aanvullende expertise, ideeën, lokale inbreng en breed draagvlak. Ook de contacten met andere partijen en betrokken belangen vinden ze belangrijk.

Het werk van de mensen in de dagelijkse en algemene besturen van de waterschappen staat centraal. Zij zijn democratisch gekozen en zorgen ervoor dat de stem van Water Natuurlijk gehoord wordt en doorwerkt in de praktijk. Niet alleen binnen de waterschappen maar ook in alle gebiedsontwikkelingen waar waterbeheer nodig is. Bij jou in de buurt en elders, nu en in de toekomst. Water hebben we overal nodig: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit.

Kandidaten gezocht
Op dit moment start de werving van kandidaten die voor Water Natuurlijk aan de verkiezingen willen meedoen. Geïnteresseerd? Ze zoeken gemotiveerde kandidaten met een ‘groen hart’, goede bestuurlijke capaciteiten en een brede kijk. Met of zonder welke politieke achtergrond dan ook. Je moet wel lid zijn of worden van Water Natuurlijk.

Meer… Water Natuurlijk