Waterbouwprijs voor Van Oord

Van Oord engineer Johannes Becker heeft de Waterbouwprijs 2012 gewonnen voor zijn afstudeerwerk ‘Dredge plumes, ecological risk assessment’ (‘Baggerpluimen, een ecologische risicobeoordeling’) aan de Technische Universiteit Delft.

Een belangrijk element bij het inschatten van de milieuaspecten van baggeren is het vertalen van (tijdelijke) veranderingen in waterkwaliteit naar ecologische respons. Hoewel dit onderwerp veel aandacht krijgt in alle grote waterbouwprojecten in de wereld, was een wiskundig benadering voor het op generieke wijze koppelen van de twee nog niet voorhanden. In zijn onderzoek ontwikkelde Becker een dergelijk generiek raamwerk dat hij toepaste op beschikbare ecologische respons data gebruikmakend van een probabilistische aanpak. Vervolgonderzoek om de voorgestelde aanpak toe te passen op echte projectdata vindt op dit moment plaats. De jury van de Waterbouwprijs was onder de indruk van de wijze waarop en zorgvuldigheid waarmee hij dit onderwerp heeft benaderd.

Meer… Van Oord