Waterinnovatieprijs voor onderzoek naar terugwinning en hergebruik alginaat uit korrelslib

Waterinnovatieprijs2013

TU Delft, Royal HaskoningDHV, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA en de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe hebben op 10 december jl. de Waterinnovatieprijs 2013 gewonnen met hun inzending ‘terugwinnen en hergebruiken van alginaat uit korrelsib’. Korrelslib ontstaat bij het zuiveren van afvalwater met de innovatieve Nereda® technologie. Alginaat is na fosfor en cellulose (wc papier) de derde waardevolle grondstof die uit afvalwater kan worden gewonnen. Dit brengt het ideaal van een afvalwaterzuivering als ‘grondstoffenfabriek’ een stuk dichterbij.

Enkele jaren geleden werd de aerobe korrelslibtechnologie Nereda® ontwikkeld. Deze technologie is in vergelijking tot de traditionele afvalwaterzuiveringstechnologie goedkoper en duurzamer, omdat er veel minder energie en chemicaliën bij worden gebruikt. Een groot voordeel van de technologie is dat de slibbacteriën die zorgen voor de afbraak van organische verontreinigingen, samenklonteren tot compacte korrels die snel bezinken. Hierdoor is op een afvalwaterzuivering veel minder ruimte nodig.

Waardevolle grondstof
Uit onderzoek van Yuemei Lin van de TU Delft is gebleken dat de substantie die verantwoordelijk is voor de korrelvormige groei van de slibbacteriën, een zogenoemd alginaatpolymeer is. Dit polymeer, dat voornamelijk bestaat uit suiker, kent een zeer sterke waterbinding (tot wel 40 keer het eigen gewicht), kan vloeistoffen verdikken of geleren en vormt een basis voor coatings. Korrelslib bevat tot 20 procent van dit polymeer. Het alginaat kan in principe uit dit korrelslib worden gewonnen met technologie die door betrokken partijen wordt ontwikkeld.

Alginaat is een waardevolle grondstof met veel (potentiële) toepassingen. Die liggen momenteel vooral in de medische wereld en de voedingsmiddelenindustrie. Maar er zijn ook mogelijke toepassingen in de chemie, de papier- en textielindustrie, als grondstof in de agrarische sector en in de landbouw ter verbetering van de waterhuishouding in semi-aride gebieden.

Economisch aantrekkelijk én duurzaam
De mogelijkheid om een waardevolle grondstof uit korrelslib te winnen draagt bij aan een verdere verduurzaming van de maatschappij en de ontwikkeling van een biobased economy. Waterschappen zetten er een innoverende en duurzame stap mee naar een afvalwaterzuivering als grondstoffenfabriek. Bovendien is het terugwinnen van alginaat uit korrelslib economisch aantrekkelijk, omdat het hierdoor mogelijk wordt de kosten van afvalwaterzuivering en slibgisting te verlagen.

Door de winning van alginaat te combineren met het bestaande slibverwerkingsproces op rioolwaterzuiveringsinstallaties, ontstaat niet alleen een waardevolle grondstof, maar kan ook een verdere efficiencyslag worden gemaakt. De winning zorgt namelijk niet alleen voor een vermindering van de hoeveelheid slib, maar maakt ook de slibvergisting zelf makkelijker.

De Unie van Waterschappen heeft naast deze inzending, drie andere innovatieve waterprojecten bekroond, in diverse categorieën van de Waterinnovatieprijs 2013.