Waterschap verscheept tonnen zand naar Dordrecht

  • binnenland

DijkenVersterken

Het waterschap is flink aan de slag met de versterking van de dijken op het Eiland van Dordrecht. Dagelijks komt er meer dan 300.000 kilo zand bij op de Wantijdijk en Wieldrechtse Zeedijk.

Het zand voor de Wantijdijk wordt per schip aangevoerd naar een tijdelijke loswal aan de Merwede, bij de Kop van’t Land. Langs de rivier de Kil ligt ook een loswal. Daar wordt het zand aangevoerd voor de versterking van de Wieldrechtse Zeedijk. Tractoren brengen het zand naar de juiste plaats waar het door shovels wordt verspreid. Het zand zorgt dat de dijk sterker wordt. Later komt daar een laag dijkenklei overheen. Dat is speciale klei die moeilijk water doorlaat. In totaal is er er 1.700.000 m3 grond, zand, klei nodig voor de dijkversterkingen op het Eiland van Dordrecht.

Bekijk de video’s van de werkzaamheden:
Dijkversterking Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht |(Video, 1.29 min.)
Dijkversterking Wantijdijk Dordrecht (Video, 1.54 min.)

Meer… Waterschap Hollandse Delta 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten