Waterschoot wil piraterijwet uitbreiden

Het Antwerpse Kamerlid Kristof Waterschoot (CD&V) wil dat kapiteins van zee- en visserijschepen dezelfde mogelijkheden krijgen om zeepiraten te arresteren als kapiteins van de marine. Hij diende zopas een wetsvoorstel in die zin in.

Einde vorig jaar keurde de Kamer een wet tegen zeepiraten goed. Daardoor kon de Belgische marine deelnemen aan de Atalanta-operatie, die voor de Somalische kust schepen beschermt tegen zeerovers. Maar die wet bevat een gat. Waterschoot: “Piraterij tegen Belgische schepen kan momenteel alleen in België vervolgd worden als de daders gearresteerd zijn door een Belgisch marineschip. Alleen dan is er een duidelijke procedure bij het federaal parket.”

Bron: Gazet van Antwerpen, 14-04-2010;