Watersport krijgt veilige route door Grutte Brekken

Uitbaggeren nieuwe vaargeulen Grutte Brekken
Er is gestart met de aanleg van de nieuwe vaargeulen in de Grutte Brekken. Met het uitbaggeren van deze vaargeulen, aan weerszijden van de bestaande beroepsvaargeul van het Prinses Margrietkanaal, wil provincie Fryslân de veiligheid op dit drukbevaren water flink verbeteren.

Bron: Watersportalmanak, 02-11-2010;