We4Sea genomineerd voor Start-up van het jaar

  • binnenland

Maritieme start-up We4Sea uit Delft is genomineerd voor Start-up van het jaar bij het ondernemersplatform Sprout. We4Sea richt zich op brandstofbesparing in de zeevaart, door gebruik te maken van Big Data.  Stemmen zullen bepalen of een maritiem bedrijf er met de prijs ervan door gaat.

We4Sea gebruikt data voor monitoring en optimalisatie van energiegebruik aan boord van schepen. Door data van verschillende bronnen te koppelen ontstaat er een geheel nieuw scala aan mogelijkheden voor monitoring en performance-analyse en -optimalisatie van zeegaande schepen. We4Sea biedt scheepseigenaren daarmee substantiële besparingsmogelijkheden die, zonder grote investeringen,  direct positieve invloed hebben op hun bedrijfsresultaat.

Het jonge bedrijf, opgericht in maart 2016,  heeft als missie om 1 miljoen ton CO2 te besparen in de komende drie jaar. Data van schepen wordt daarvoor naar de wal verzonden,  en worden verrijkt met andere databronnen zoals weer, golfhoogte en stromingsdata en, door middel van door We4Sea ontwikkelde algoritmes, vertaald in relevante informatie. Een web platform biedt toegang tot deze cruciale informatie om brandstofverbruik te monitoren en te optimaliseren –  gebaseerd  op het werkelijke gebruik van de schepen. Michiel Katgert, CTO van We4Sea: “De data die verzameld wordt bieden een schat van informatie over de energie-efficiëntie van het schip. Wij gebruiken dit om schepen te monitoren, en bieden onze kennis aan om het brandstofverbruik te verlagen. “

In eerdere proefprojecten is inmiddels aantoonbaar gemaakt dat het toepassen van data technologie kan leiden tot een reductie in brandstofverbruik tot 20%.   Doordat zowel het economische als het ecologische aspect wordt meegenomen, creëert dit een win-win situatie.  Het toepassen van de oplossing is eenvoudig, omdat er vaak geen extra hardware hoeft te worden geïnstalleerd aan boord.  Daarnaast wordt de dienst aangeboden voor een vast maandelijks tarief, en is daarmee uniek in zijn soort.

Dan Veen, CEO van We4Sea: “De maritieme sector wordt soms als enigszins conservatief gezien door de buitenwereld. We hopen dat we met deze nominatie kunnen aantonen, dat de sector zeker innovatief kan zijn. “

 

Related news

List of related news articles