Wederzijdse erkenning van de matrozenopleiding aan binnenvaartscholen

Mevrouw Katarína Koleničková, hoofd van de binnenvaartafdeling van het Tsjechische ministerie van Vervoer, en de heer Viorel Olea, directeur scheepvaartaangelegenheden van het Roemeense ministerie van Vervoer hebben samen met de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in aansluiting op de plenaire zitting van de CCR een administratieve overeenkomst ondertekend voor de wederzijdse erkenning van de aan een school verworven beroepskwalificatie matroos.

Aan de hand van de competentietabellen van PLATINA is een vergelijking gemaakt tussen de erkende scholen van de CCR-lidstaten en de schippersscholen in Děčín (Tsjechische Republiek) en CERONAV (Roemenië). Daarbij is vastgesteld dat de beroepsvaardigheden die in deze scholen worden opgedaan, equivalent zijn aan die van de Rijnoeverstaten, zodat deze twee pilootprojecten met succes konden worden afgerond. Het bevestigt tevens dat een benadering die gebaseerd is op de vaardigheden die nodig zijn om het beroep van matroos uit te oefenen, zinvol is. Er is met klem op gewezen dat ervaring in de praktijk onontbeerlijk is en de cursussen zullen daarom voortaan minstens 90 dagen vaartijd omvatten.

Meer… Centrale Commissie voor de Rijnvaart