Weer arbeidsonrust in Le Havre

Havenwerkers in Le Havre hebben voor dinsdag en donderdag een staking aangekondigd. Inzet in de overplaatsing van personeel van de publieke naar de private sector. Overheid en werknemers bereikten daarover in oktober een akkoord, maar dat staat onder druk door arbeidstijdverkortingen als gevolg van de economische crisis.

Bron: Nieuwsblad Transport, 06-04-2009;