Weggelekte olie opgeruimd, de Linge is weer schoon

Waterschap Rivierenland heeft het oppervlaktewater van de Linge weer helemaal schoongemaakt. Afgelopen donderdagavond raakte de rivier de Linge vervuild door een olielekkage op een baggerschip. Het waterschap kon snel maatregelen nemen, verspreiding van de olie voorkomen en meteen beginnen met het opruimen van de olie. Schade aan het milieu is hierdoor beperkt gebleven.

Afgelopen zaterdag werd de vaarweg alweer vrijgegeven door het waterschap en schepen konden vanaf 12.00 uur weer voorbij varen. Het waterschap is verder gegaan met opruimwerkzaamheden in de inhammen van de Linge en heeft nu alle olie verwijderd. Het baggerschip verloor de olie tijdens het overtanken van brandstof aan boord. Het schip heeft geen schade opgelopen.

Meer… Gemeente Leerdam