Weigering aanlegplaats nieuwe veerboot Terschelling onvoldoende gemotiveerd

De rechtbank heeft het beroep van de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) tegen de weigering van een aanlegplaats in de haven van Terschelling gegrond verklaard. De EVT had B&W van Terschelling verzocht om een aanlegplaats in de haven van Terschelling.

Bron: Juridisch Dagblad, 06-06-2008;