Welkom in de maritieme, offshore en energie sector

  • de sector

Bron https://guide.navingocareer.com/guide-2019/welkom-in-de-sector/

De maritieme, offshore en energie sector is een sector met veel gezichten, kansen en mogelijkheden. Graag nemen we jou mee in deze wereld en laten we je kennis maken met de verschillende niches die deze sector rijk is. Zo kan jij ontdekken wat bij jou past. Welke pad je ook kiest, geen dag zal hetzelfde zijn. Dat maakt het interessant, leuk, uitdagend, maar ook waardevol. Deze sector speelt een ontzettend belangrijke rol in en voor Nederland. Als werknemer binnen deze sector, maak je dus deel uit van iets groots.

Van oudsher heeft Nederland een relatie met het water. We hebben innovatieve manieren gevonden om met het water te kunnen leven, want een moderne samenleving als die van ons kan slechts bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen overstromingen en kan beschikken over een goede vervoersinfrastructuur. Dagelijks zijn waterbouwers in de weer om Nederland te voorzien in deze maatschappelijke basisbehoefte. “Zonder waterbouwers zou Amersfoort aan zee liggen”, zegt Lea van Vlier namens de Waterbouwers. “Wij hebben leren leven met het water; leren bouwen met het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreëren.” Niet alleen voor Nederland zijn waterbouwers van belang. Ook in alle overige delta’s in de wereld houden zij zich bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. “Medewerkers worden uitgedaagd om hun kennis en vaardigheden wereldwijd in te zetten, met aandacht voor nieuwe vormen van waterbouw die ecologisch, economisch en sociaal duurzaam zijn”, gaat Van Vlier verder. “Dat vraagt creativiteit, innovatiekracht en een avontuurlijke aanleg. De wereld is het werkterrein.”

DE SCHOONHEID VAN DE MARITIEME SECTOR

En waar water is, is de maritieme sector. De maritieme sector telt ongeveer 259.000 werknemers. “De maritieme sector is een fantastische werkomgeving, waar je vanaf verschillende opleidingsniveaus een gedegen carrièrestart kunt maken”, begint Wim van Sluis, Voorzitter van Nederland Maritiem Land. Zijn opvolger Rob Verkerk vervolgt: “We zijn ervan overtuigd dat, wanneer je eenmaal een voet binnen deze maritieme wereld hebt gezet, je nooit meer iets anders wilt. Aan ons de taak om je die eerste stap te laten maken, onder andere door de schoonheid en diversiteit van de maritieme sector te tonen.”

De maritieme sector is een internationale sector in beweging. Nieuwe technologieën, ontwikkelingen en werkgebieden volgen elkaar snel op. “Dit betekent dat een maritieme carrière ook een flexibele instelling van je vergt. We zijn dan ook op zoek naar wendbare werknemers, die ook na afronding van de initiële opleiding bereid zijn om zich continu verder te ontwikkelen. We hebben vooral behoefte aan harde werkers die graag ‘High Tech, Hands On’ bezig zijn en zich willen inzetten in een uitdagende maritieme werkomgeving.” Deze Career Guide kan je helpen jouw koers te bepalen.

EEN DOENERS MENTALITEIT

Binnen de maritieme sector kan je vele kanten op. Neem bijvoorbeeld de zeescheepvaart. Wereldwijd wordt maar liefst 90% van alle verhandelde goederen over zee vervoerd. Ook in Nederland ondervindt iedereen daardoor dagelijks de invloed van de zeescheepvaart. “Van de producten die je online en in winkels koopt, de ferry die een overtocht verzorgt voor werk of op vakantie tot de aanleg van offshore windmolens die schone energie leveren. De sector is economisch, logistiek en maatschappelijk van zeer groot belang”, aldus Nathan Habers van de Koninklijke Verenging van Nederlandse Reders (KVNR) uit. Zij zet zich in voor een sterke Nederlandse zeevaart met als doel dat reders wereldwijd onbelemmerd en concurrerend kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen. De zeevaart staat op het gebied van werkgelegenheid bekend als kraamkamer voor de gehele maritieme industrie. “Aan de slag als zeevarende aan boord van een schip betekent avontuur, de wereld zien, een doeners mentaliteit en vakmanschap”, aldus Habers. Naast goede loon- en arbeidsvoorwaarden besteden reders als werkgevers ook veel aandacht aan goede en veilige leef- en werkomstandigheden aan boord.

“Bovendien dragen innovatie en digitalisering in toenemende mate bij aan modernisering in de sector en dus ook wat betreft het zeevaartonderwijs en het werken aan boord. Daarnaast nemen de meeste zeevarenden hun passie en waardevolle ervaring vaak na enkele jaren mee naar een maritiem bedrijf aan de wal.”

BEHOREN TOT DE WERELDTOP

Niet alleen de zeescheepvaart is van grote invloed op Nederland. Met 5.100 schepen levert de binnenvaart een essentiële bijdrage aan de Nederlandse economie. Dankzij de binnenvaartvloot horen de havens van Rotterdam en Amsterdam bij de wereldtop. “Ons land is onlosmakelijk verbonden met de binnenvaart”, begint Co Abercrombie, directeur Koninklijke BLN-Schuttevaer, te vertellen. “Onze varende ondernemers beschikken over de modernste vloot van Europa waarmee jaarlijks 365 miljoen ton lading wordt vervoerd op de meest energiezuinige manier.” Als branchevereniging zet Koninklijke BLN-Schuttevaer zich in voor deze sector. “We zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters en operators. Vanuit onze visie ‘verbinden vanuit diversiteit’ bouwen we aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan een duurzaam toekomstperspectief.”

Een andere branche waar Nederland behoort tot de top is de jachtbouw en watersport. “Die toppositie willen we graag behouden, daarom is de branche altijd op zoek naar topmensen”, legt Herbert van Oord, manager Arbeidsmarkt en Training van HISWA Vereniging, ons uit. HISWA is de ondernemersorganisatie voor de jachtbouw en watersport. “Werken in de jachtbouw of watersport betekent afwisseling en uitdaging. Je kunt bijvoorbeeld een nieuw jacht ontwerpen, bouwen en afbouwen. Als interieurdesigner ontwerp je bijvoorbeeld in opdracht van de klant het complete interieur. Hiervoor reis je de hele wereld over.” Of je kiest voor direct contact met watersporters. “In de watersportindustrie zijn volop doorgroeimogelijkheden. Je kunt ook nog watersportondernemer worden, bijvoorbeeld een eigen jachthaven, een werf of watersportwinkel.” Genoeg keuzemogelijkheden!

TIJD, KWALITEIT, MILIEU EN VEILIGHEID CENTRAAL

Voordat container-, binnenvaartschepen of jachten te water gaan, hebben zij al een hele weg afgelegd. De schepen moeten bedacht, ontworpen, gebouwd en te watergelaten worden. Elke dag zijn hier een breed scala aan scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners hard mee bezig.

“In de maritiem-technologische sector is geen dag hetzelfde en dat maakt werken bij een van onze leden, groot of klein, zo interessant”, vertelt Roel de Graaf, Managing Director bij Netherlands Maritime Technology (NMT), een hecht en succesvol netwerk van scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners. “Met haar geheel eigen dynamiek word je in de maritiem-technologische sector dagelijks aangemoedigd al je talenten in te zetten. Op elk niveau is er leuk, afwisselend en uitdagend werk te vinden. Of het nu gaat om nieuwbouw van baggerschepen, het bouwen van offshore windmolenparken, onderhoud aan containerschepen, of het bedenken en testen van weer een betere, zuinigere scheepsmotor. Het gaat vrijwel altijd om grote projecten. Daarin staan tijd, kwaliteit, milieu en veiligheid centraal.” En met 90% van de opdrachtgevers uit het buitenland heeft de Nederlandse maritieme technologie een sterk internationaal karakter.

Deze sector biedt veel toekomst. “Digitalisering biedt kansen op het vlak van engineering bijvoorbeeld, maar ook om samenwerken met projectpartners, collega’s en je klanten uitstekend te stroomlijnen. De snelle technologische ontwikkelingen vragen om een voortdurend aanpassingsvermogen van iedere maritieme professional”, aldus De Graaf. “Beroepen veranderen steeds, wat je carrière afwisselender dan ooit zal maken. Zo wordt in de nabije toekomst op een werf voortdurend geëxperimenteerd met nieuwe materialen zoals composieten. Ook zullen robots vaker worden ingezet.”

STIMULEREN VAN INNOVATIE

Om deze nieuwe technologieën en mogelijkheden in te zetten, is het belangrijk om deze kennis binnen de maritieme wereld te verspreiden en innovatie, ontwikkelingen en onderwijs te stimuleren. “Vooruitgang, ontwikkelingen in de maritieme techniek stimuleren en bekend maken, dat is ons doel”, vertelt John Kool, algemeen secretaris van Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS). Zo legt KNVTS contacten tussen de deskundige adviseur, de ondernemende expert, de innovatieve probleemoplosser en de gebruiker in het gehele maritieme werkveld. “We delen ervaringen over de gehele levensduur van het materieel met elkaar; van ontwerp tot en met sloop. Maar bovenal zetten we ons in voor de mensen werkzaam in de maritieme sector. Met elkaar zetten we dingen in beweging.”

EEN SECTOR IN BEWEGING

Een belangrijke toeleverancier binnen de maritieme cluster zijn verbrandingsmotoren, de schepen moeten natuurlijk wel in beweging blijven. Zeegaande schepen hebben gigantische motoren die veel tot de verbeelding spreken.

Wel ligt er een uitdaging in de bijzondere wereld van verbrandingsmotoren, legt Michel Voorwinde directeur van Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) uit. “Op dit moment is de sector erg in beweging. De nieuwe non-road-mobile-machinery richtlijn is per 1 ingevoerd per 1 januari 2019. Daarnaast is er een steeds grotere druk op het gebruik van fossiele brandstoffen. Daardoor is de branche hard aan het zoeken naar low carbon alternatieve brandstoffen zoals bio-LNG en E-fuels zoals E-methanol.

Ook wordt er steeds meer gekeken naar hybride aandrijvingen en andere alternatieve aandrijf manieren die helpen met het verder terug dringen van de carbon footprint. Voor de komende 30-40 jaar is zeker het gebruik van verbrandingsmotoren nog noodzakelijk voor schepen. Voorwaarde is dan wel dat de carbon footprint voor de motoren extreem laag wordt.” Er is dus een goede en interessante toekomst weggelegd voor mensen die hieraan willen werken. Voorwinde gaat verder: “Veel van het werk vindt plaats op schepen en die liggen niet altijd in Nederland. Vaak heb je te maken met een strak vaarschema van het schip, dus de klus moet af. Dat betekent dat je flexibel, zelfraadzaamheid en geen 9 tot 5 mentaliteit moet hebben.”

En als je denkt dat werken in deze branche slecht betaalt en alleen maar vies werk is, heb je het mis. “De betaling is erg goed en uiteraard krijg je wel vieze handen als je een complexe reparatie aan een motor moet uitvoeren, maar de meeste motoren worden bestuurd met behulp van complexe software. Op verjaardagen zullen mensen ademloos naar je luisteren omdat de meesten geen idee hebben hoe mooi en hoe veel er in deze industrie gebeurt.”

KANSEN OP DE NOORDZEE

Verbrandingsmotoren zijn niet alleen in de maritieme industrie nodig, ook in de offshore industrie. De offshore energie sector is dynamisch en bestaat uit veel verschillende vakdisciplines. Zo zijn er bedrijven die olie en gas opsporen en winnen en weer andere die platforms bouwen en pijpleidingen aanleggen. Technologische ontwikkelingen voor steeds grotere en complexe projecten hangen af van de olieprijs, economische ontwikkelingen en geopolitieke situaties. “Vier jaar lang was de olie- en gasmarkt in mineur door de snelle opkomst van schaliegas en olie, het overschot dat daardoor ontstond en de prijzen die als gevolgen daarvan in klapten”, vertelt Sander Vergroesen, Managing Director bij IRO, de vereniging van Nederlandse leveranciers in de olie- en gasindustrie. Inmiddels zorgen investeringen en innovaties ervoor dat de sector de weg naar boven weer heeft gevonden. Zowel ver weg als dichtbij doemen de kansen in hoop tempo op, zoals op de Noordzee.

“Nu steeds meer kleine velden leeg raken, wordt decommissioning en het ontmantelen van platforms die niet meer gebruikt worden steeds belangrijker.” Ook het ontwikkelen van andere nieuwe vormen om energie op te wekken worden belangrijk voor de energievoorziening van de toekomst. Windparken worden ontworpen, gebouwd en kabels worden aangelegd. “Een groot deel van onze leden heeft de focus mede verlegd naar offshore wind en is daardoor minder kwetsbaar geworden én heeft nieuwe expertise ontwikkeld”, gaat Vergroesen verder. “En dit creëert nieuwe kansen.”

TOENEMENDE BEHOEFTE AAN ARBEIDSKRACHTEN

Windenergie, onshore en offshore, speelt een zeer belangrijke rol in de energietransitie en wordt in de nabije toekomst een van de belangrijkste energiebronnen voor Nederland. Zowel op nationaal als internationaal niveau worden in de nabije toekomst miljardeninvesteringen gedaan. “De transitie naar windenergie is niet alleen overstappen op een schone energiebron, het brengt ook veel werkgelegenheid met zich mee”, legt Hans Timmers, voorzitter van Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) uit. NWEA is de branchevereniging voor bedrijven en organisaties in de windsector en de belangenorganisaties voor duurzame windenergie richting de politiek en beleidsmaker. “Momenteel zijn in Nederland naar schatting circa 8.000 mensen werkzaam in de windsector. De verwachting is dat de werkgelegenheid zich meer dan zal verdubbelen in 2030 met banen op zowel mbo, hbo als universitair niveau.” Naar wie is deze sector op zoek? Timmers: “Het is belangrijk dat iemand lef heeft en belang hecht aan het doen van zinvol werk. Dan zit je goed in de windsector, iedere dag wordt gewerkt aan de energiebron van de toekomst. En daarnaast is het avontuurlijk werken op grote hoogte.”

Bob Meijer, directeur van het TKI Wind op Zee sluit zich hierbij aan: “Zowel voor ontwerp, ontwikkeling, installatie, onderhoud van windparken, maar ook voor onderzoek en innovatie zijn mensen nodig. Dit zijn mensen die zich willen blijven ontwikkelen, die zeebenen hebben en die avontuurlijk zijn. En het is ook interessant voor zij-instromers.” TKI Wind op Zee stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem als het gaat om offshore wind. CAREER richt zich op de Human Capital Agenda (HCA) van de sector windenergie. Bastiaan Vader van CAREER: “Wij richten ons op het bevorderen van instroom en de afstemming van het windenergie opleidingsaanbod op de behoeften van het bedrijfsleven in heel Nederland.” Belangrijk, want de markt groeit en de techniek ontwikkelt zich snel. Offshore windenergie zal in de toekomst een zeer groot deel van de elektriciteitsvoorziening verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende elektriciteitsvraag. “Ook op het gebied van wind op land staat er nog veel te gebeuren. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten.”

INSPIREREN EN INFORMEREN

In de Career Guide ontdek je welke werkgevers actief zijn in de verschillende sectoren en wat zij jou te bieden. Laat je inspireren en informeren en ontdek wat bij jou past.

Related news

List of related news articles