Werk aan Beatrixkanaal stilgelegd

De werkzaamheden aan het Beatrixkanaal zijn met onmiddellijke ingang stilgelegd. In strijd met de flora- en faunawet was de uitvoerder middenin het broedseizoen aan de slag gegaan.

Diverse vogelnesten zijn daarbij gesneuveld. Bovendien werd het werk op een lompe manier uitgevoerd. De kade ligt in de ecologische hoofdstructuur.

Bron: Eindhovens Dagblad, 19-05-2008;